1Disclaimer

Discussieer mee over dit onderwerp

De gemeente Groningen verleent u toegang tot www.hoeziejijstad.nl. Hier publiceren we ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Het staat u vrij daarop te reageren, mits u zich aan de huisregels houdt. We behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op deze website. De gemeente Groningen oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Alle informatie die u de gemeente verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens (e-mail) worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Wilt u uw bijdrage op deze website wijzigen of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op. 

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan gemeente Groningen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij gemeente Groningen en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van gemeente Groningen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

X