1Over The Next City

Discussieer mee over dit onderwerp

Groningen groeit – in inwoners, bezoekers en economische activiteiten. Er komt veel op de stad af! Hoe ziet Groningen eruit in 2030, en welke keuzes moeten we nu maken om klaar te zijn voor die toekomst? Om een antwoord te vinden op die vraag, hebben we een omgevingsvisie opgesteld voor de huidige gemeente Groningen: The Next City.

In juli 2018 is de definitieve versie vastgesteld door burgemeester en wethouders.
Lees hier meer over de omgevingsvisie en download het document.
De kaarten die in de omgevingsvisie zijn opgenomen, kun je ook apart downloaden.

In de definitieve omgevingsvisie geeft de huidige gemeente Groningen richting aan toekomstige ontwikkelingen. Dan gaat het niet alleen om bouwen, maar bijvoorbeeld ook om wonen, verkeer, werken, meehelpen, recreëren, ontmoeten, meedoen en bewegen. Onderwerpen die iedereen in Groningen raken. In de visie staat de Groningse leefkwaliteit centraal.

Samen bouwen

De gemeente heeft deze visie voor Groningen niet zelf bedacht. Heel veel mensen en organisaties van binnen en buiten Groningen hebben erover gesproken, nagedacht, geschreven, gediscussieerd, erop gereageerd, meegedacht, lezingen bijgewoond, getweet, ideeën aangeleverd en inspraakreacties ingediend.

Je kunt nieuws en bijdragen lezen op de pagina Uitgelicht.
Wil je zelf ook een tekst, foto of filmpje aanleveren? Dat kan!
Kijk dan voor meer informatie op onze contactpagina.

Omgevingswet

Elke gemeente moet een omgevingsvisie maken. Dat is een nieuw instrument uit de aankomende Omgevingswet. Die nieuwe wet gaat in op 1 januari 2021. Door de Omgevingswet kan de gemeente straks beter inspelen op initiatieven van bewoners en ondernemers. Minder regels en procedures, meer daadkracht en dynamiek. Met het maken van een omgevingsvisie voor Groningen is de eerste stap nu gezet: The Next City.

Deze website van de Rijksoverheid vertelt je meer over de Omgevingswet.

1 reacties Laat een reactie achter
Hans Tepper 26 mrt 2018, 21:04 GMT

Ik pleit voor hoogbouw binnen de stadsgrenzen ipv uitbreiding in omvang van de stad. Voor hoogbouw geldt de norm niet hoger dan de Martinitoren. Het wordt tijd dat daar van afgeweken wordt en dat het bestuur kiest voor architectonisch mooie hoogbouw. Het stationsgebied is daarvoor een geschikte locatie. Het zou goed zijn om de eerdere plannen voor de bouw van de Emmatoren weer te bestuderen. Voordeel is verstedelijking in positieve zin en behoud van groen.

Beantwoorden
Sluiten
X