2Groningen kiest koers

Discussieer mee over dit onderwerp
  1. The Next City: keuzes voor de toekomst
  2. Groningen: waar iedereen telt
  3. Welke informatie vind je in de Strategische Koers?
  4. Meer informatie en contact

1. The Next City: keuzes voor de toekomst

In de nieuwe omgevingsvisie voor de huidige gemeente Groningen, The Next City, worden strategische keuzes gemaakt voor de toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat we de bestaande, hoge leefkwaliteit verzekeren voor iedereen? Welke ingrepen zijn op termijn nodig om Groningen nog meer concurrerend, aantrekkelijker, leefbaarder en gezonder te maken?

 

In 2016 presenteerden we het Startdocument en we nodigden je uit om te reageren op vijf opgaven. We kregen veel respons. Belangrijk, want daardoor hebben we nog beter onze richting kunnen bepalen. Die hebben we beschreven in The Next City: Strategische Koers.

 

We vertellen je er hieronder graag meer over!
Je kunt de Strategische Koers ook meteen in pdf downloaden.

 

Bekijk hier de definitieve versie van de omgevingsvisie voor Groningen: The Next City.

 

 

Stad en Ommeland GroningenDe vitaliteit en veerkracht van Groningen moeten we blijven koesteren. Daar hebben we anderen niet voor nodig; we kunnen het hier op eigen kracht.
– The Next City: Strategische Koers

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Groningen: waar iedereen telt

Groningen groeit gestaag. We zijn straks de vijfde stad van Nederland en hebben de schoonste lucht, de meeste studenten en de slimste wetenschappers. Onderwijs, zorg, het MKB en de dienstensector zijn de stuwende krachten van onze economie. De regio Groningen Assen is de onbetwiste economische motor van Noord-Nederland.

 

Maar, Groningen is ook een stad met twee gezichten. Schrijnend zijn de contrasten tussen oud en nieuw, tussen succes en armoede, tussen zorgen en welvaart. Wat betekent dit voor de toekomst? Hoe ziet Groningen eruit in 2030? Wat is The Next City?

 

Ons hoofddoel is Groningen voor iedereen: waar iedereen zich thuis voelt, meetelt en naar vermogen een steentje bijdraagt. The Next City is een slimme en gezonde gemeente, verdraagzaam en zorgzaam, cultureel en bruisend. Internationaal meetellend, met veel passanten en veel blijvers. Een gemeente waar mensen een leven lang kunnen leren. Een historische stad met een regionaal verzorgingsgebied. Een stad met op een steenworp afstand prachtige dorpen en een cultuurhistorisch zeer rijk landschap.

 

1 reacties Laat een reactie achter
eelke wiersma 25 mrt 2018, 13:11 GMT

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe. Zij blijven ook langer thuis wonen. Als dat niet meer gaat willen zij graag in een kleinschalige woonvoorziening gaan of blijven wonen. Hoe pakt de gemeente Groningen dat op? Ik zie hier (te) weinig van terug.

Beantwoorden
Sluiten

3. Welke informatie vind je in de Strategische Koers?

De Strategische Koers is de tweede belangrijke tussenstap op weg naar een nieuwe omgevingsvisie voor Groningen. Hierin leggen we allereerst uit waarom we eigenlijk een omgevingsvisie maken en hoe die tot stand komt. Verder kun je meer lezen over het overkoepelende thema: het versterken van de Groningse leefkwaliteit. Dit staat niet op zichzelf, maar draagt bij aan economische vitaliteit, een inclusieve gemeente en een duurzame, toekomstbestendige gemeente.

 

 

 

Een ijsje eten in het centrum van Groningen

 

Een succesvolle en aantrekkelijke regio biedt meer dan alleen werk. Het moet een plek zijn waar je wilt leven, omdat het er prettig is om te wonen, studeren, ontspannen, op te groeien, oud te worden, de natuur in te gaan en cultuur op te snuiven. Een aantrekkelijk leefklimaat is ook cruciaal om talent naar Groningen te halen en vast te houden. Het is een onderscheidende kwaliteit van Stad en omliggende regio.
– The Next City: Strategische Koers

 

 

 

 

De opgaven uit het Startdocument bespreken we natuurlijk ook: de groei van de stad, werkgelegenheid, leefbaarheid, de energietransitie, wijkvoorzieningen en zorg op maat. Klimaatadaptatie en gezondheid hebben we daar nog aan toegevoegd. We geven per opgave aan welke beleidskeuzes we op hoofdlijn maken. Dat doen we telkens aan de hand van drie onderdelen: Groningse kwaliteiten, relevante trends/ontwikkelingen en de strategie.

 

4. Meer informatie en contact

De Strategische Koers is breed gedeeld en besproken met samenwerkingspartners van de gemeente. Dat heeft geleid tot de inspraakversie van de omgevingsvisie: de ontwerp-omgevingsvisie (maart 2018).

 

Heb je nog vragen of wil je graag een bijdrage aanleveren voor de pagina Uitgelicht? Bezoek onze contactpagina en/of mail naar: hoeziejijstad@groningen.nl.

 

X