Hoe zie jij de toekomst van Groningen?

 
B&W van Groningen hebben in juli 2018 de omgevingsvisie vastgesteld. Want Groningen groeit flink. Dat brengt kansen met zich mee, maar ook uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor dat onze gemeente leefbaar en aantrekkelijk blijft? Een plek waar iedereen kan wonen, werken en meedoen? Waar bedrijven de ruimte krijgen en we duurzaam omgaan met energiebronnen en ons klimaat?

Met de omgevingsvisie geeft het college richting aan de onstuimige ontwikkeling van de huidige gemeente Groningen. Vanaf 2016 zijn we in drie verschillende fases op zoek gegaan naar oplossingen. Zo hebben we samen met jou invulling gegeven aan de omgevingsvisie voor Groningen: The Next City.

De gemeenteraad behandelt de omgevingsvisie in september 2018. Daarna bepaalt dit document in grote lijnen de richting die we op willen met de ontwikkeling van de stad. Bijvoorbeeld als het gaat om de inrichting van wijken, de kwaliteit van het onderwijs, sportvoorzieningen, gezondheidszorg en ontmoetingsplekken.

En dat is nog lang niet alles! Het overkoepelende thema van de omgevingsvisie is: het versterken van de leefkwaliteit in Groningen. Dat is van invloed op heel veel gebieden.

Wil je weten wat er precies in de omgevingsvisie staat? Welke strategische keuzes we maken en hoe dit van invloed is op jouw leefomgeving? Lees dan op deze pagina verder en download het document.

Er zijn daarnaast themakaarten gemaakt die meer inzicht geven in toekomstige ontwikkelingen. Verder vind je op de pagina Uitgelicht nieuwsberichten en bijdragen van betrokken Groningers. Neem gerust contact met ons op, als jij ook graag je mening wilt delen!

 

X